Kaverikylä: sosiaalisten taitojen harjoittamispeli

Kaverikylä-peli mahdollistaa sosiaalisten taitojen opettelun ja kehittämisen alakoulukontekstissa. Pelin ideana on mahdollistaa esineiden internetin ja verkon sosiaalisten taitojen oppiminen. Pelissä on kaksi liittymää, opettajille tarkoitettu sosiaalisten taitojen tehtävien luontiliittymä ja oppilaille tarkoitettu mobiili-appi tehtävien toteuttamiseen. Pelillisyyttä järjestelmään rakennetaan oppilasliittymän pelillisten elementtien (kerää kavereita, suorita esineiden internet-tehtäviä (pisteytys yms indikaattorit)) avulla.

Esineiden internet-tehtävät perustuvat kouluympäristön konkreettien artefaktien, ts. koulussa olevien esineiden (esim. käytävällä riippuvien taulujen ja valokuvien digitaalisen identiteetin luonti ja käyttö) ja koulun toimintoihin liittyvien asioiden (esim. ruokalassa oleva ruokahävikkivaa’an sensoripohjainen liittäminen verkkoon) hyödyntämiseen Kaverikylä-apissa. 

Tehtäväskenaariona voisi olla vaikka: Etsi koulusta Suomen tasavallan toinen presidentti (tai: etsi koulusta henkilö, joka toimi Suomen tasavallan presidenttinä 1925-1931). Sovellukseen tullaan jatkokehittämään lisätyn todellisuuden elementtejä, esim. kun oppilas on löytänyt Lauri Relanderin koulusta, voi Kaverikylä-appi tarjota lisäinformaatiota videoiden yms. median avulla. 

Sosiaalisten taitojen oppimisen ajatuksena on yhdistää verkkososiaalinen toiminta ja lasten keskinäinen vuorovaikutus. Opettajan luomana sosiaalisen taidon tehtävänä voisi olla vaikkapa: Etsi koulusta kolme kaveria, jotka pitävät tämän päivän kouluruuasta. Tutustumistehtäviä voidaan aktivoida eri tavoilla ja luoda erilaisia tilanteita, joissa vuorovaikutustaidot harjoittuvat. Järjestelmään tallennetaan vastaukset ja niitä voidaan jakaa ja hyödyntää muussa toiminnassa. 
Kirjoitettu 5.4.2017 15:49